AHMED-İ FÂRUKÎ


AHMED-İ FÂRUKÎ
(Hi. 971-1034) (İmam-ı Rabbanî) Hz. Ömer (R.A.) ahfadından olduğundan Fârukî denilmiştir. Kendisi demiştir ki: "Hakaik-i imaniyeden bir mes'elenin inkişafını, binler ezvak ve mevâcid ve kerâmata tercih ederim." Hem demiş ki: "Bütün tarikatların nokta-i müntehası hakaik-i imâniyenin vuzuh ve inkişâfıdır." Bu zatın büyük ve çok kerametleri görülmüş ve müceddidiyet vazifesini bihakkın ifâ etmiştir. Nakşi tarikatının kahramanı ve bir güneşi hükmünde olduğu Risale-i Nur'dan "Mektubat" isimli eserde mezkurdur. (

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • MÜCEDDİD-İ ELF-İ SÂNİ — İkinci bin senesinin müceddidi demek olan bu tabir, İmam ı Rabbani Ahmed i Farukî Hazretlerinin nâmıdır. (Bak: Ahmed i Faruk …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İMAM-I RABBANÎ — (Bak: Ahmed i Farukî)(Silsile i Nakşi nin kahramanı ve bir güneşi olan İmam ı Rabbanî (R.A.) Mektubat ında demiş ki: Hakaik ı imaniyeden bir mes elenin inkişafını, binler ezvak ve mevâcid ve keramata tercih ederim. Hem demiş ki: Bütün tariklerin… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • AFIP Rawalpindi — Armed Forces Institute of Pathology (AFIP), Rawalpindi is a premier reference diagnostic laboratory of the Pakistan Armed Forces. It is situated near Combined Military Hospital Rawalpindi. Vision and Mision Besides providing diagnostic facilities …   Wikipedia

  • Mengujekids — Divriği Great Mosque (Ulu Cami) portal Mengujekids (Modern Turkish: Mengüçoğulları or Mengücek Beyliği or Mengüçlü Beyliği ) was an Anatolian beylik of the first period, founded after the Battle of Manzikert. The Mengujekids ruled the regions of… …   Wikipedia

  • Danishmends — Danishmend ← 1071–1178 …   Wikipedia

  • Menteşe — The Beylik of Mentes (blue) in 1300. The Anatolian beylik of Menteş (1260 1424), with capital in Milas in southwest Anatolia and headquartered in Beçin castle near that city, was one of the frontier principalities established by Oghuz Turkish… …   Wikipedia

  • Karamanoğlu Mehmet Bey — This article is about Bey of Karaman. For Ottoman grand vizier, see Karamani Mehmed Pasha. Statue depicting Mehmed Beg declaring Turkish language as the official language of the state and all its institutions. Mehmed Beg or Mehmed Bey of Karaman… …   Wikipedia

  • Artuklu Palace — General information Type Palace Location Diyarbakır, Turkey Coordinates …   Wikipedia

  • Tzachas — (Greek: Τζαχᾶς, Tzachas), also known as Chaka Bey (Turkish: Çaka Bey)[dn 1] or Emmir Chaka of Smyrna,[1] was an 11th century Seljuk Turkish emir who ruled an independent state based in Smyrna (present day Izmir). Chaka was taken as a prisoner… …   Wikipedia

  • Chobanids (beylik) — Chobanids (Turkish: Çobanoğulları or Çobanoğulları Beyliği) was an Anatolian beylik founded by the dynasty of the same name and controlled the region in and around the northern Central Anatolian city of Kastamonu in the 13th century, ruling as an …   Wikipedia